Z tieňa do slávy

Ellen G. Whiteová    Náučné    28 h, 59 min    44 videí    SK    
relácia pridaná 9. januára 2023

V poslednom zväzku Drámy vekov autorka približuje dve tisícročia svetových dejín, ich významné medzníky a niektoré z kľúčových postáv histórie. Pokračuje v objasňovaní príčin a následkov odvekého sporu medzi pravdou a mocou lži a končí prekvapivým východiskom – prorockou víziou budúcnosti pre celú našu planétu.

zoznam videí
Súvisiace relácie