Na úsvite dejín

Ellen G. Whiteová    Náučné    33 h, 31 min    76 videí    SK    
relácia pridaná 1. apríla 2021

Prvá časť päťzväzkového diela DRÁMA VEKOV otvára veľkú panorámu Starej zmluvy. Pútavým spôsobom približuje príbehy biblických dejín od stvorenia sveta po vládu kráľa Dávida. Všetky tieto udalosti sa odohrali na úsvite ľudských dejín pred niekoľko tisíc rokmi. Napriek tomu sa dotýkajú dnešných zápasov medzi dobrom a zlom, láskou a nenávisťou, vernosťou a zradou, pomstou či odpustením.

zoznam videí
Súvisiace relácie