Veľký príbeh Biblie 1

Biblický týždeň 2009    Prednášky    Dr. Daniel Duda    10 h, 19 min    18 videí    SK    
záznam pridaný 28. marca 2017

Boh nechal napísať príbeh Biblie pre naše poučenie a zároveň nám chce pomôcť žiť náš príbeh tak, aby sa stal súčasťou veľkého biblického príbehu končiaceho v bránach nového Jeruzalema. Už na prvých stránkach Biblie sa dozvedáme, že Boh stvoril človeka a všetko okolo s jasným zámerom – tak, aby naviazal vzťah. A táto Božia snaha budovať a udržiavať spoločenstvo so svojím stvorenstvom a túžba aby princíp vzťahov fungoval aj medzi ľuďmi sa vinie celou Bibliou. Keď spoločenstvo takmer zanikne v Egyptskom zajatí, Boh mocným spôsobom zasiahne a pod Sinajom sa z bývalých egyptských otrokov stane Boží ľud. V Novej zmluve pokračuje príbeh spoločenstva v Ježišom Kristom založenej kresťanskej cirkvi. Aj posledné stránky Biblie súznia s prvými, keď Boh zasľúbil, že obnoví spoločenstvo, ktoré človek stratil rozhodnutím ísť svojou cestou bez Boha.

Dátum udalosti: 19. - 26. júl 2009
Miesto udalosti: Belušské Slatiny
Prednášateľ: Dr. Daniel Duda

Dr. Daniel Duda sa narodil v r. 1959 v Banskej Bystrici. Po absolvovaní Slovenskej evanjelickej bohosloveckej fakulty v Bratislave pôsobil ako kazateľ Cirkvi adventistov s.d. v Nových Zámkoch a Banskej Bystrici. V r. 1990-1991 bol dekanom teologickej fakulty Zaokskej duchovnej akadémie (Rusko). Po získaní doktorátu z praktickej teológie na Andrews univerzite (USA) vyučoval na Teologickom seminári Cirkvi adventistov s.d. v Sázave. V rokoch 1999-2005 prednášal na Newbold College v Anglicku. Od roku 2005 pracuje v Trans-Európskej divízii Cirkvi adventistov s.d. v St Albans (Anglicko) ako vedúci oddelenia cirkevného školstva a tajomník kazateľského oddelenia. S manželkou Vierou majú dvoch synov, Mareka a Romana.

zoznam videí
Súvisiace záznamy