Taký je Boh, ktorého uctievame

Biblický týždeň 2011    Prednášky    PhD. Jo Ann & PhD. Richard M. Davidson    17 h, 52 min    24 videí    SK, EN    
záznam pridaný 28. marca 2017

Aký je Boh? Aj keď ostáva našim zmyslom aj chápaniu zahalený, máme príležitosť vytvoriť si k nemu vzťah, uctievať ho a tešiť sa na stretnutie s ním. Manželia Richard a Jo Ann Davidson nám vo svojich mimoriadne pútavých, praktických a názorných prednáškach aspoň s časti poodhalili obraz Boha ako ho predstavuje Biblia.

Dátum prednášok: 21. - 28. august 2011
Miesto prednášok: Hrabovo
Prednášateľ: PhD. Jo Ann Davidson

PhD. Richard M. Davidson je autorom mnohých článkov a teologických publikácií. Od roku 2009 je vedúcim katedry Starej Zmluvy na Andrewsovej univerzite.
Jeho najvýraznejšie dielo je teologická štúdia Hospodinov Plameň: Teológia sexuality v Starej Zmluve, ktorú publikoval v roku 2007. Podstatné časti z tejto svojej práce sú súčasťou prednášok.

PhD. Jo Ann Davidson začala svoju učiteľskú dráhu v domácom prostredí pri svojich deťoch. Neskôr učila na základnej umeleckej škole. Po získaní doktorátu sa stala prvou ženou - učiteľkou na katedre teológie na Andrewsovej univerzity. Je autorkou mnohých článkov, publikácií a štúdií.

zoznam videí