Stvorenie podľa knihy Genesis

Biblický týždeň 2010    Prednášky    ThDr. Jiří Beneš    11 h, 52 min    20 videí    CS    
záznam pridaný 28. marca 2017

Prvých jedenásť kapitol Biblie patrí k najznámejším biblickým textom. Niet preto divu, že o príbehoch počiatku existuje toľko prapodivných výkladov. Jiří Beneš text prekladá a vykladá tak, že čitatelia sa stávajú priamymi účastníkmi diania. Biblický text tak neslúži na informovanie, ale človeka vnútorne formuje a privádza do vzťahu s Hospodinom.

Dátum prednášok: 18. - 25. júl 2010
Miesto prednášok: Predná Hora
Prednášateľ: ThDr. Jiří Beneš

ThDr. Jiři Beneš je vedúcim katedry biblistiky na Husitskej teologickej fakulte UK v Prahe. Absolvoval Komenského evanjelickú bohosloveckú fakultu. Potom pracoval ako učiteľ a neskôr ako kazateľ. Od roku 1993 učí na Teologickom seminári Cirkvi adventistov s.d. v Sázave. V roku 1997 obhájil dizertačnú prácu a promoval v obore teológie a exegézy SZ na Evanjelickej teologickej fakulte UK v Prahe. Odvtedy pripravuje pravidelné programy pre Český rozhlas. Profesijne sa zaoberá výkladom starozákonných textov. Bibliografia: Poutní písně (spolu s J. Hellerom), V moci slova (postila), Ozveny Izajášova volání, Dvanáctka (úvod do malých prorokov), Desítka (výklad Desatora), Pradějiny.

zoznam videí