S Ježišom prekroč svoj tieň

Týždeň duchovnej obnovy 2017    Prednášky    Marek Riečan, Karol Badinský, Oliver Popovič a ďalší    4 h, 45 min    9 videí    SK    
záznam pridaný 12. septembra 2017

Duchovné zamyslenia nad Ježišovými siedmimi stretnutiami s ľuďmi tak, ako ich zaznamenali novozákonní evanjelisti - Samaritánka, Sýro-Fenýčanka, Zachej, Bohatý mládenec, Nikodém a učeník Peter. Nestačili im dôkazy, láska, zázraky, kariéra, výkon, rozum či emócie. Každý z nich bol vyzvaný, aby prekročil svoj tieň s Ježišom.
Osobné skúsenosti niektorých kazateľov o tom, ako sa stretli oni s Ježišom a prekročili svoj tieň.

Dátum udalosti: 6.-13. august 2017
Miesto konania: Várhegy Űdűlő (Hradný vrch), Maďarsko
Prednášajúci: Marek Riečan, Karol Badinský, Oliver Popovič, Milenko Vučetič, Daniel Márföldi., Jozef Pist, Juraj Turóci a Mikuláš Pavlík

zoznam videí