Nové zbory a skupinky

Biblický týždeň 2007    Prednášky    Jan Pollok    18 h, 41 min    32 videí    SK, EN    
záznam pridaný 28. marca 2017

Jan Pollok pochádza z Poľska. Po štúdiu teológie na univerzite zo zameraním na cirkevné dejiny a misiu začal pracovať ako kazateľ v Poľsku. Od roku 2005 slúži ako kazateľ v poľskom zbore v Adelaide v Austrálii.

zoznam videí