Návrat Kráľa

Týždeň duchovnej obnovy 2018    Prednášky    Pavel Moudrý, Ján Šolc, Filip Soós a ďalší    3 h, 26 min    6 videí    SK    
záznam pridaný 4. januára 2019

Duchovné zamyslenia týkajúce sa blízkeho príchodu Ježiša Krista a našej prípravy na túto najradostnejšiu a najočakávanejšiu udalosť.

Dátum udalosti: 29. júl - 5. august 2018
Miesto konania: Várhegy Űdűlő (Hradný vrch), Maďarsko
Prednášajúci: Pavel Moudrý, Ján Šolc, Filip Soós, Stanislav Bielik, Jozef Kopilec a Bohumil Kern

zoznam videí