Kresťanské správcovstvo

NET 2000    Prednášky    Dr. Benjamin Maxson    16 h, 51 min    13 videí    SK, EN    
záznam pridaný 28. marca 2017

Prednášky pod názvom „Kresťanské správcovstvo“, ktoré predniesol Benjamin Maxson pri príležitosti evanjelizácie NET 2000 v Rumunsku, si môžete vypočuť prostredníctvom týchto audio-videí. Spoznajte nový pohľad na správcovstvo, ktoré sa zďaleka netýka len financií, ale aj nášho hospodárenia so vzťahmi, darmi a v neposlednom rade i časom, ktorý je stále vzácnejší a vzácnejší.

Dr. Benjamin Maxson, dlhoročný kazateľ z amerického severozápadu, viedol v rokoch 1995 – 2004 Oddelenie správcovstva pri Generálnej konferencii Cirkvi adventistov siedmeho dňa. Počas tohto obdobia mal príležitosť spoznávať, ako veľa sa za pojmom správcovstva ukrýva a do akej miery presahuje skutočný význam jeho bežné chápanie súvisiace s hmotnými statkami. Svoje skúsenosti a poznatky predstavil v niekoľkých knihách a v pravidelných príspevkoch pre kresťanské periodiká, ako je napríklad Adventist Review a iné. Je autorom mnohých seminárov a prednášok.

zoznam videí