Krása a zložitosť rodinného života

Biblický týždeň 2013    Prednášky    PhD. Elias Brasil de Souza    14 h, 13 min    22 videí    SK, EN    
záznam pridaný 28. marca 2017

O vzťahoch sa dnes hovorí takmer všade. Život nás učí, že je veľmi neobvyklé, ak niekto neustále prežíva stabilné a zmysluplné vzťahy a práve preto po fungujúcich vzťahoch túžime všetci. Zvlášť to platí o vzťahoch v rodine. A práve o úskaliach ale i nových rozhodnutiach budovať krásne vzťahy je táto séria prednášok. Aj keď by sa niekomu mohlo zdať, že o vzťahoch už hádam vie všetko, systematické štúdium relevantných pohľadov na budovanie stabilných vzťahov ponúklo mimoriadne účinné a efektívne zhrnutie celej problematiky vo svetle Biblie.

Dátum prednášok: 7. - 14. júl 2013
Miesto prednášok: Račkova dolina
Prednášateľ: PhD. Elias Brasil de Souza

PhD. Elias Brasil de Souza sa narodil adventistickej rodine v Brazílii. V roku 1990 nastúpil do kazateľskej práce na juhu tejto krajiny. Po 5 rokoch dostal ponuku pracovať ako profesor teológie v Severovýchodnom brazílskom seminári (1995). V rokoch 1999 až 2005 študoval na Andrews University. Doktorandské štúdium ukončil dizertačnou prácou. Po návrate do Brazílie opäť pôsobil na Severovýchodnom brazílskom seminári. Od roku 2012 pracuje ako zástupca riaditeľa Biblického bádateľského inštitútu. Doktor de Souza rád diskutuje s členmi cirkvi o doktrinálnych i praktických otázkach a motivuje ľudí, aby lepšie rozumeli Biblii. S manželkou Magelou majú dvoch synov.

zoznam videí