Kniha Genesis

Biblický týždeň 2002    Prednášky    Dr. Laurence Turner    10 h, 6 min    28 videí    SK, EN    
záznam pridaný 28. marca 2017

Na prvý pohľad sa zdá, že kniha Genesis je dnes neaktuálna a nezaujímavá, pretože je stará. Je však dôležité vrátiť sa na konci dejín ku koreňom ľudstva a vzniku hriechu. Od predkov sa môžeme naučiť byť zodpovední, zistiť, čo má skutočnú hodnotu a získať správne nasmerovanie.

Dátum udalosti: 7. – 14. júl 2002
Miesto udalosti: Podskalie
Prednášateľ: Dr. Laurence Turner

Dr. Laurence Turner je profesorom a riaditeľom výskumu na Newbold College v Anglicku. Najskôr bol pastorom, potom deväť rokov prednášal v Austrálii. Vyučoval a bádal v oblasti biblických štúdií, najmä príbehov Starého zákona a kníh Genesis a Ester.

zoznam videí