Evanjelium v posolstve malých prorokov

Biblický týždeň 2008    Prednášky    ThDr. Jiří Moskala    14 h, 47 min    25 videí    CS    
záznam pridaný 28. marca 2017

Na prvý pohľad sa zdá, že knihy malých prorokov nie sú pre súčasnú spoločnosť. Je známe, že posolstvá týchto prorokov boli tlmočené ľuďom žijúcím pred viac než 2600 rokmi. A potom to slovíčko „malí“ v dobe veľkého pokroku, veľkého rozvoja médií a veľkých celebrít sa javí ako veľmi bezvýznamné. Napriek týmto skutočnostiam, aj v posolstve malých prorokov je ukryté VEĽKÉ EVANJELIUM pre dnešného človeka. A autorom tohoto posolstva je náš VEĽKÝ A MILUJÚCI BOH.

Dátum prednášok: 13. - 19. júl 2008
Miesto prednášok: Belušské Slatiny
Prednášateľ: ThDr. Jiří Moskala

ThDr. Jiří Moskala je profesorom výkladu Starej Zmluvy a zároveň vedúcim katedry Starej Zmluvy na Andrewsovej univerzite. Je autorom dvoch doktoranských prác (Bohoslovecká fakulta Praha: Kniha Daniel a Makabejská téza, Andrews University: Čisté a nečisté v 11. kapitole knihy Levitikus) a množstva článkov a odborných publikácií. Je tiež členom niekoľkých teologických spoločností a podieľal sa aj na archeologickom výskume v Jordánsku.
Jiří Moskala je ženatý a s manželkou Evou majú päť detí.

zoznam videí