Evanjelium podľa Ježiša

Biblický týždeň 2005    Prednášky    ThDr. Jiří Moskala    12 h, 57 min    18 videí    CS    
záznam pridaný 28. marca 2017

V knihe Zjavenie sa ThDr. Jiří Moskala zameral na trojanjelské posolstvo. Vzhľadom na blížiaci sa príchod Ježíša Krista toto posolstvo naberá na význame. Tak ako Genesis popisuje začiatky dejín, kniha Zjavenie je o vyvrcholení veľkého sporu medzi dobrom a zlom, o víťazstve Boha a definitívnom zániku hriechu. Toto posolstvo nám môže pomôcť zorientovať sa, nájsť správny smer a uvedomiť si zodpovednosť za zvestovanie trojanjelského posolstva každému človeku na zemi.

Dátum prednášok: 31. júl - 7. august 2005
Miesto prednášok: Jasná
Prednášateľ: ThDr. Jiří Moskala

ThDr. Jiří Moskala je profesorom výkladu Starej Zmluvy a zároveň vedúcim katedry Starej Zmluvy na Andrewsovej univerzite. Je autorom dvoch doktoranských prác (Bohoslovecká fakulta Praha: Kniha Daniel a Makabejská téza, Andrews University: Čisté a nečisté v 11. kapitole knihy Levitikus) a množstva článkov a odborných publikácií. Je tiež členom niekoľkých teologických spoločností a podieľal sa aj na archeologickom výskume v Jordánsku.
Jiří Moskala je ženatý a s manželkou Evou majú päť detí.

zoznam videí