Evanjelium podľa Ezechiela

Biblický týždeň 2012    Prednášky    ThDr. Jiří Moskala    13 h, 32 min    19 videí    CS    
záznam pridaný 28. marca 2017

Kniha Ezechiel, plná tajomných scén a futuristických obrazov určite nepatrí medzi jednouché biblické texty na pochopenie a výklad. Jej posolstvo nielenže je v súlade s hlavnou líniou príbehu Biblie, ale ho aj unikátnym spôsobom dopĺňa. Aj meno proroka Ezechiela (Boh posilňuje) je poslom nádeje pre Izraelitov, ktorí práve prežili národnú katastrofu. Ich vedomie, že sú Bohom vyvolený národ zaniklo v ruinách jeruzalemského chrámu a do zajatia odchádzajú bez akejkoľvek vízie budúcnosti. Ezechiel ide s nimi a v ich tragédii im tlmočí posolstvo o tom, že Božia sláva, ktorá predtým napĺňala chrám, ide s nimi. Ale tu dobrá správa nekončí. Bohu sa veci nevymkli z rúk, naopak, už čoskoro chystá obnovu. A to isté živé Božie slovo, ktoré zaznelo topiacim sa Izraelitom, je pripravené zmeniť aj náš život.

Dátum prednášky: 12. - 19. august 2012
Miesto prednášky: Jasná
Prednášateľ: ThDr. Jiří Moskala

ThDr. Jiří Moskala je profesorom výkladu Starej Zmluvy a zároveň vedúcim katedry Starej Zmluvy na Andrewsovej univerzite. Je autorom dvoch doktoranských prác (Bohoslovecká fakulta Praha: Kniha Daniel a Makabejská téza, Andrews University: Čisté a nečisté v 11. kapitole knihy Levitikus) a množstva článkov a odborných publikácií. Je tiež členom niekoľkých teologických spoločností a podieľal sa aj na archeologickom výskume v Jordánsku.
Jiří Moskala je ženatý a s manželkou Evou majú päť detí.

zoznam videí