Evanjelium Jána 1

Biblický týždeň 1998    Prednášky    Dr. Daniel Duda    9 h, 37 min    19 videí    SK    
záznam pridaný 28. marca 2017

Dr. Daniel Duda po štyrikrát prijal pozvanie na Slovensko a počas prázdnin v rokoch 1998, 1999, 2000 a 2003 vykladal na Biblickom týždni novozákonnú knihu Evanjelium Jána. V krásnom prostredí prírody sa stretávalo viac ako 300 ľudí, ktorí okrem lásky k prírode túžili lepšie spoznávať Ježíša Krista a jeho život. Apoštol Ján vo svojom evanjeliu približuje Ježiša Krista z pohľadu milujúceho a citlivého učeníka a zanecháva tak Ježišov odkaz nasledujúcim generáciám. Výklad Dr. Daniela Dudu je veľmi pútavý, zrozumiteľný a popretkávaný praktickými radami do života, ktoré vychádzajú priamo z biblického textu.

Dátum udalosti: 12. - 18. júl 1998
Miesto udalosti: Nimnica
Prednášateľ: Dr. Daniel Duda

Dr. Daniel Duda sa narodil v r. 1959 v Banskej Bystrici. Po absolvovaní Slovenskej evanjelickej bohosloveckej fakulty v Bratislave pôsobil ako kazateľ Cirkvi adventistov s.d. v Nových Zámkoch a Banskej Bystrici. V r. 1990-1991 bol dekanom teologickej fakulty Zaokskej duchovnej akadémie (Rusko). Po získaní doktorátu z praktickej teológie na Andrews univerzite (USA) vyučoval na Teologickom seminári Cirkvi adventistov s.d. v Sázave. V rokoch 1999-2005 prednášal na Newbold College v Anglicku. Od roku 2005 pracuje v Trans-Európskej divízii Cirkvi adventistov s.d. v St Albans (Anglicko) ako vedúci oddelenia cirkevného školstva a tajomník kazateľského oddelenia. S manželkou Vierou majú dvoch synov, Mareka a Romana.

zoznam videí
Súvisiace záznamy