Duch Svätý

Biblický týždeň 2004    Prednášky    Peter Roennfeldt    13 h, 14 min    20 videí    SK, EN    
záznam pridaný 28. marca 2017

Peter Roennfeldt vo svojich prednáškach zdôrazňuje potrebu osobného prijatia Svätého Ducha. Úspech hlásania posolstva o záchrane je v prvom rade závislý na našej ochote podriadiť sa Svätému Duchu a dovoliť mu, aby On toto dielo riadil.

Dátum prednášok: 18. - 24. júl 2004
Miesto prednášok: Nitrianske Rudno
Prednášateľ: Peter Roennfeldt

Peter Roennfeldt pochádza z Austrálie. Má bohaté skúsenosti ako evanjelista pri zakladaní zborov a s prácou v malých skupinkách.

zoznam videí