Deň Pánov a jeho udalosti

Biblický týždeň 2015    Prednášky    Dr. Ján Barna    15 h, 3 min    24 videí    SK    
záznam pridaný 28. marca 2017

Mnohí kresťania si v súvislosti s udalosťami posledných dní kladú otázku, kedy už skončia dejiny tejto Zeme a kedy konečne nastane Deň Pánov. A pritom s týmto pojmom spájajú len jedinú udalosť a tou je druhý príchod Ježiša Krista.
Dr. Ján Barna vo svojich prednáškach vysvetľuje, že Deň Pánov zahŕňa okrem druhého príchodu aj ďalšie iné, dôležité udalosti. Biblia rieši problém hriechu nielen z pohľadu našej Zeme ale hovorí aj o tom, ako Boh obnoví súlad celého vesmíru bez toho, aby porušil princíp lásky, spravodlivosti a slobodnej vôle stvorených bytostí.

Dátum prednášok: 19. - 26. júl 2015
Miesto prednášok: Ždiar
Prednášateľ: Dr. Ján Barna

Dr. Ján Barna sa narodil v r. 1973 v Revúcej. Po absolvovaní Teologického semináru v Sázave v r. 1998 pôsobil ako kazateľ Cirkvi adventistov s.d. v Poproči a Košiciach.
V r. 2009 obhájil doktorát zo systematickej teológie pod vedením svetovo - uznávaného teológa Novej zmluvy, Davida Wenhama na Trinity College, University of Bristol vo Veľkej Británii. Od r. 2002 prednáša systematickú a biblickú teológiu na Newbold College of Higher Education v Anglicku. S manželkou Ivanou majú dcéru Dominiku.

zoznam videí