Strážcovia pravdy

Dr. Allan Lindsay    Dokumentárne    4 h, 32 min    8 videí    CS    
relácia pridaná 29. novembra 2017

V relácii Strážcovia pravdy privádza Dr. Allan Lindsay divákov na konkrétne miesta v Európe, Severnej Amerike a Austrálii, aby im priblížil kľúčové momenty z dejín reformačného hnutia, dramatické príbehy významných reformátorov akými boli valdenskí, Ján Viklef, Ján Hus, Martin Luther, Ulrich Zwingli, John Knox a Ján Kalvín. V druhej časti série sa stretávame s priekopníkmi adventného hnutia, ktorí priniesli reformačné dedičstvo až do dnešnej doby. Prostredníctvom prorockých videní a vnuknutí Ellen Gould Whiteovej získala cirkev prednosť hlásať Božie pravdy nie len v oblasti teologickej, ale aj v oblasti zdravého životného štýlu. Autori sa nám snažia oživiť staré dejiny, aby sme boli vnímavejší pre posledné výzvy nášho času.

zoznam videí