Obraz Božej lásky

Emilio Knechtle    Náučné    15 h, 5 min    15 videí    SK    
relácia pridaná 29. marca 2017

Ako prežívať svoje kresťanstvo na začiatku tretieho tisícročia? Môžem ešte Bohu dôverovať? Mám nejakú istotu? Praktické prednášky človeka, ktorý prežil svoje vrcholy a pády môžu pomôcť aj tebe byť radostným kresťanom aj v utrpení. Interpretuje Vladimír Kohút.

zoznam videí
zoznam videí